باسلام وآرزوی سالی پربرکت برای تمامی شما عزیزان

امیدواریم درسال جدیدباکارهای متنوع تروکیفیتی بهتردرخدمت شماعزیزان باشیم.

باتشکر

مدیرعامل شرکت هوارنگ همــــــا:محمــدعلیرضـــــاتبریزی

/ 0 نظر / 25 بازدید